skip to Main Content

Bescherm uzelf tegen coronabesmetting door luchtzuivering

Verreweg de meeste coronabesmettingen vinden binnenshuis plaats. In eerste instantie werd vooral gekeken naar de risico’s van handen schudden, contact met besmette oppervlakken zoals deurklinken en rondvliegende druppels bij niezen. Het voorkomen van besmettingen ging in eerste instantie over mondkapjes, brillen, handen wassen en 1,5 meter afstand houden.
In mei 2020 stuurde een groep van 200 wetenschappers een brandbrief naar de wereld gezondheidsorganisatie (WHO) waarin zij de risico’s benoemden van aerosolen. Dit zijn feitelijk ook druppeltjes, maar dan zo klein dat ze voor onbepaalde tijd in de lucht blijven zweven. Dit risico wordt vaak onderschat. Het betekent namelijk dat je ver buiten de 1,5 meter zone besmet kan raken. Dit is waar ventilatie en luchtzuivering belangrijk worden.

Via de aerosolen kan een virus je over grote afstanden bereiken, al is het aantal meestal zo beperkt dat de kans op besmetting erg klein is. Datastudies van Maurice de Hond laten zien dat het besmettingsrisico groter wordt naar mate het virus vaker wordt ingeademd. Op het moment dat een besmet persoon zich in een ruimte bevindt, zal het aantal aerosolen met daarin het virus toenemen. De aerosolen stapelen zich als het ware in de ruimte op. Naar mate concentraties groter worden, wordt het besmettingsrisico aanzienlijk groter. Ook als de 1,5 meter afstand in acht genomen wordt.

Goede ventilatie kan dit probleem voorkomen. Door te ventileren wordt de lucht in een ruimte ververst en het aantal aerosolen dus minder. Hoe meer er wordt geventileerd hoe kleiner de concentraties en dus des te kleiner de kans op besmetting.

Risico bij ventilatiesystemen

Meer ventilatie is daarom beter, maar niet alle ventilatiesystemen zijn even goed. Er zijn ventilatiesystemen die een deel van de lucht recirculeren om energie te besparen. In die gevallen kunnen aerosolen van een besmet persoon over hele bouwdelen worden verspreid. Ook zijn er warmte-terugwin-systemen die werken met een warmtewiel. Via dit warmtewiel kan afgezogen lucht in de verse toevoerlucht terechtkomen. Waar dergelijke ventilatiesystemen worden toegepast kan door het plaatsen van HEPA filters worden voorkomen dat aerosolen de verblijfsruimten worden ingeblazen. De eenvoudigste manier om dit te doen is het opnemen van een AERIS FFU met HEPA filter in het aanvoerkanaal, vlak voor het inblaasrooster.

Advies ventilatie bij coronavirus:

  • Zorg continu voor goede ventilatie. Als er geen ventilatiesysteem is, zet dan ramen tegen elkaar open zodat de lucht door ruimte kan stromen.
  • Voorkom recirculatie in ventilatiesystemen. Als er gerecirculeerd moet worden, dan alleen over een HEPA filter.
  • Gebruik alleen warmteterugwinning waarbij de afgevoerde lucht met een warmtewisselaar is gescheiden van de toegevoerde lucht.
  • Airco’s doen niks voor ventilatie. Ze recirculeren de lucht in een ruimte en kunnen zorgen voor verspreiding van aerosolen binnen een ruimte. Als er daarnaast goed wordt geventileerd, hoeft dat geen probleem te zijn.

AERIS roept gebouwbeheerders en eigenaren op om z.s.m. na te gaan of in hun ventilatiesystemen lucht (gedeeltelijk) wordt gerecirculeerd en, zo ja, dit om te bouwen of uit te schakelen. Warmteterugwinning is zeer wenselijk, maar dan alleen als de afgevoerde lucht met een warmtewisselaar is gescheiden van de toegevoerde lucht.
Optimalisaties van ventilatiesystemen kunnen een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van coronabesmettingen, maar ook bij de voorkoming van toekomstige besmettingen door andere virussen.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Back To Top