skip to Main Content

Veel Nederlanders hebben last van houtrook als ze ventileren. Sommigen zelfs zo erg dat ze er voor kiezen om dan maar niet te ventileren. Goede ventilatie is echter van levensbelang. Houtrook is schadelijk voor de gezondheid, maar slechte ventilatie ook.

Ventileren met gezonde lucht
Om bij het ventileren te voorkomen dat houtrook en daarmee schadelijke deeltjes en gassen uw verblijfsruimten binnendringen, is goede luchtzuivering noodzakelijk. AERIS Luchtzuivering heeft luchtfilterunits ontwikkelt die bescherming bieden tegen houtrook. Dankzij het HEPA filter wordt het schadelijke fijnstof afgevangen en met behulp van actieve kool worden schadelijke gassen en geuren gebonden en zo dus tegengehouden. In veel gevallen is de AERIS FFU met daarin een voorfilter voorzien van actieve kool voldoende. Het kool in het voorfilter vangt de geur af en het HEPA filter filtert het fijnstof. In geval van grote rookoverlast kan het zo zijn dat het kool in het voorfilter niet voldoende is. In die gevallen kan naast een AERIS FFU met HEPA filter ook een AERIS Carbbox worden ingezet. De AERIS Carbbox is een filterunit met daarin 4 koolpatronen. Deze patronen bevatten veel meer actieve kool dan het voorfilter in de FFU. Zie verder de productinformatie.

AERIS Carbbox FFU en WTW

U kunt dus met de AERIS FFU en eventueel de Carbbox schone ventilatielucht de woning inbrengen. De AERIS FFU is voorzien van een boosterventilator. De AERIS FFU is dus ook een ventilatie-unit waardoor ramen en roosters gesloten kunnen blijven en ventilatielucht alleen via het luchtzuiveringssystem uw verblijfsruimten binnen komt.

In woningen met een WTW balansventilatiesysteem worden de AERIS FFU en eventueel de Carbbox in het WTW systeem opgenomen. Op deze manier worden alle achterliggende ruimten voorzien van gezuiverde lucht.

Hiernaast een bestaand balansventilatiesysteem waar in een later stadium een AERIS Carbbox en AERIS FFU aan zijn toegevoegd. De buitenlucht stroomt in dit voorbeeld eerst door de Carbbox dan door de FFU en dan via het WTW systeem de woning in. De ventilatielucht is ontdaan van houtrook en fijnstof nog voordat deze de WTW heeft bereikt. 

 

Donateurs van het platform Stichting HoutrookVrij krijgen 20% korting op alle filterunits.

Back To Top