skip to Main Content

We leven in Nederland in de meest vervuilde lucht van Europa. In een stad als Amsterdam leven we een jaar korter door de gevolgen van de slechte luchtkwaliteit. Luchtzuivering kan ons beschermen tegen luchtvervuiling, houtrook en het coronavirus.

De luchtkwaliteit buiten kunnen wij niet verbeteren, binnen wel!

AERIS Luchtzuivering heeft een ventilatiesysteem ontwikkeld dat ventileert met HEPA gefilterde lucht. Zo is er altijd voldoende ventilatie en worden fijnstof, houtrook, allergenen en COVID-19 uit de lucht gefilterd voordat deze uw verblijfsruimten binnenkomen.

Er worden veel losse luchtreinigers met HEPA filter aangeboden voor luchtzuivering in huis. Deeltjes worden uit de lucht gefilterd, maar helaas wordt hier voorbijgegaan aan ventilatie in huis (lucht van buiten naar binnen brengen en andersom). Er wordt geen zuurstof toegevoerd en daardoor zullen CO2 en vocht welke wij uitademen zich in huis opstapelen.

Met een AERIS Luchtzuiveringssysteem:

  • Altijd voldoende ventilatie.
  • Het enige ventilatiesysteem met HEPA filter.
  • Geen last meer van: fijnstof, allergenen, houtrook en COVID-19.
  • Ramen en roosters kunnen gesloten blijven, waardoor u geen last meer heeft van luchtvervuiling, insecten en straatgeluid.

In tegenstelling tot wat je zou denken, leven we in Nederland in de meest vervuilde lucht van Europa. We zijn een dichtbevolkt land met een zeer hoge levenstandaard en veel industrie. Iedereen gebruikt veel energie die moet worden opgewekt, er rijden heel veel auto’s en al ons afval wordt verbrand. De hoeveelheid vervuiling die hierdoor in de lucht terechtkomt is enorm en bovenal onzichtbaar. Ondanks alle plannen en goede voornemens is de luchtkwaliteit in de randstad vaak onder de Europese norm en zeer vaak onder de normen die worden gesteld door de wereld gezondheidsorganisatie (WHO). De kwaliteit van onze buitenlucht is zeer lastig te verbeteren, maar binnen kunnen we dat wel! Door toepassing van luchtzuivering is de luchtkwaliteit binnen eenvoudig te verbeteren.

Kies voor gezonde lucht!

Ga voor een gezond binnenklimaat en neem contact met ons op.

Back To Top