skip to Main Content

Op de afbeelding hierboven is de AERIS FFU op zolder geplaatst (de linker unit). In dit geval was sprake van een enorme overlast van houtkachels in de omgeving. Er is daarom gekozen een extra filterbox toe te passen. De rechter unit is de AERIS Carbbox. Hierin zijn actieve koolpatronen opgenomen die schadelijke gassen en geuren neutraliseren. In verreweg de meeste gevallen is dit echter niet nodig en is de AERIS FFU meer dan voldoende.

Back To Top