skip to Main Content

Het kantoor hierboven is gelegen in een industriegebied. Medewerkers hadden last van de slechte luchtkwaliteit en om die reden is gekozen voor een luchtzuiveringsinstallatie. Op de linker foto is te zien dat de zuiveringsunit boven het systeemplafond is gemonteerd. Op de rechter foto zijn de luchtventielen in het plafond zichtbaar. Ook dit systeem zuigt lucht aan van buiten en vanuit het kantoor. De gezuiverde lucht wordt door twee ventielen het kantoor ingeblazen.

Back To Top